Odalara Ödenen Nisbi Aidatlar Kaldırılıyor Mu?
odaya giriş ücreti ve maktu aidatın tavan ve taban değerlerinin tespitine dair ibareler ile “Nispi aidatın tespiti” başlıklı 10 maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.”

Mali Müşavirler Sendikası  Eyyüp Sabri GÜLER tarafından Danıştay 8.Daire Başkanlığına ;


 Maliye Bakanlığı’nca 29/11/1991 tarih ve 21066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 27/09/2007 tarih ve 26656 sayılı ile 14/05/2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliklerle değiştirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Va Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmeliksin “Odaya giriş ücreti” başlıklı 4. maddesinin, “Birlik payı başlıklı” 5 maddesinin, yıllık aidat başlıklı 6. maddesinin (b) bendinin. “Birlik payının tespiti” başlıklı 8, maddesinin, 9. maddesinde yer alan odaya giriş ücreti ve maktu aidatın tavan ve taban değerlerinin tespitine dair ibareler ile “Nispi aidatın tespiti” başlıklı 10 maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.”

şeklinde yapılan başvurunun ardından Danıştay 8.Dairesi “…”nisbi aidatların tespiti” başlıklı 10. maddenin iptali” istemiyle açılan davada Danıştay 8. Daire başkanlığı;

“Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinde öngörülen koşullar dava konusu Yönetmeiliğin 6. maddesinin (b) fıkrası ile 10.maddesi yönünden birlikte gerçekleşmiş olduğundan bu kısımlara ilişkin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ve teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına”

şeklinde karar almıştır.

Bundan sonraki süreç devam eden iptal davası ile ilgili olarak verilen “Yürütmenin Durdurulması” kararının ardından esas karar için devam edecektir.

Peki iptal olursa ne olacak iptal sürecinde mahkemenin iptal ederken haksız yada yasalara aykırı şekilde alındığından dolayı iptal edilmesi durumu eğer aksine bir şerh düşülmez ise geçmişte kanunsuz olacak tahsil edilen aidatların iadesini gündeme getirmesi ihtimaller arasında.

Kaynak: http://malimusavirsen.org.tr/haber/nisbi-aidatlar-kaldiriliyor/

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları