Web Analytics Made Easy -
StatCounter
menu
Kayseri’ye ilk Otomobilin Gelmesi
Kayseri’ye ilk Otomobilin Gelmesi
Kayseri’de tren hattının olmadığı dönemde,şehri Ankara ve Ulukışla’ya bağlayan birer bozuk şose yol vardı.

KAYSERİ’YE 

          İLK OTOMOBİLİN GELİŞİ !!!

Kayseri’de tren hattının olmadığı dönemde,şehri Ankara ve Ulukışla’ya bağlayan birer bozuk şose yol vardı.

 

Her ne kadar yol denilse de bakımsızlıktan yolcu ve eşya taşımacılığına çok da müsaid değildi.

 

Taşımacılıkta o dönemde at arabaları kullanılmakta idi.

Yani…

Şehirler arası nakliyat oldukça meşakkatliydi...

 

Bu zorluğu fırsata çevirmek isteyen Talaslı Mehmet Ağa ve Yahyazâde Kadir Ağa adında  iki Kayserili müteşebbis…

Otomobilin bırakın Kayseri’de, daha Anadolu’da bile görülmediği bir dönemde…

Kayseri-Ereğli arasında işletmek üzere bir kaç otomobil  getirmeye karar verirler.

 

Osmanlı hükümetinden epeyce zorlanarak da olsa gerekli izinleri alırlar.

 

Doğruca İtalya’ya giderler. İtalya’dan üç adet binek otomobili alarak vapura yüklerler.

 

Vapurla İstanbul’a gelen otomobilleri oradan da trenle Ereğli’ye getirirler.

 

Ereğli’den telgraf çekerek bir iki gün içerisinde karayolu ile Kayseri’de olacaklarını bildirirler. 

 

Kayserililer için bu ilk otomobilleri görmek büyük bir merak ve heyecandır.

 

Tüm Kayseri  çoluk çocuk,genç ihtiyar, kadın erkek yol boyunca dökülürler.

 

Hatta içlerinden iş bilir sabırsızlar kilometrelerce uzaklara giderler.

 

Ancak…

Otomobiller o gün akşama kadar görünmediği gibi ertesi gün de haber çıkmaz.

 

Neredeyse bir hafta sonra uzaktan bir toz bulutu içinde otomobillerin ikisi çıkagelir !

 

Birçok arızalara uğradıkları,

kuma, bataklığa saplandıkları,

bazı yerlerde mandalarla çektirilerek kurtarıldıkları bu zor ve meşakkatli  yolculuğun sonunda teki daha yolda telef olur.

 

Kayseri’ye gelebilen iki otomobil o gün büyük bir coşku ve kalabalık eşliğinde Kayseri sokaklarında gezer.

 

Ancak…

Bu otomobillerle Talas’a bir kaç sefer yapıldıktan sonra, yolların elverişli olmaması nedeni ile işletmenin mümkün olmayacağını farkederler.

 

Otomobilleri bu sefer yine aynı yollardan...

 

Önce karayolundan binbir zahmet ile Ereğli’ye, oradan yine trenle İstanbul’a götürürler...

İstanbul’da satıp elden çıkarırlar!

 

Bu olaydan sonra Kayseri girişimciliği uzunca bir süre sekteye uğrar (1910).

 

Ancak…

Böyle olumsuzluklar…

Kayserili müteşebbisleri asla  yıldırmayacaktır !

 

-KAYSERİ’NİN DİĞER İLKLERİ-

 

YIL 1852

•Urgancılar Çarşısı’na paralel olarak ve Kapalı Çarşı’ya ilave olarak  “Hacı Efendi Çarşısı” yaptırılır.

 

YIL 1868

•Sultan Abdülmecid ve 

Sultan Abdülaziz’in devlet adamlarından Kaptan Paşa ünvanı ile Bahriye Nazırlığı yapmış olan Ahmet Paşa tarafında günümüzde maalesef yıkılan (!) Ahmet Paşa ilkokulu yaptırılır.

 

YIL 1885

•Kadı Burhaneddin Devleti’nin kurucusu Kadı Burhaneddin’in öldürülmesiyle yerine geçen oğlu Zeynel Abidin, halk tarafından alim,ûlema olarak çok sevildiği için “İmam Sultan”olarak anılır.

 

Vefatıyla Kayseri Meydanı’na,

Hunat Camii önüne defnolur! 

1885 yılında bu mezarın üzerine Sultan Abdülhamid tarafından bugünkü mevcut türbe yaptırılır.

 

•YIL 1893

•Kayseri Lisesi  ilk defa “idâdî” olarak Camii Kebir ile Kurşunlu Camii (Hacı Ahmed Paşa Camii) arasında bulunan Kapan Mahallesi’ndeki “Seyfullah Efendi Konağı”nda eğitime başlar.

 

•Seyyid Burhaneddin Türbesi,

o tarihte üstü açık ve eskimiş bir konumdaydı.

Abdülhamid tarafından 12 Nisan 1893 yılında türbe yeniden yaptırılarak tamamlanır.

 

YIL 1896

•Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası kurulur ancak 1905 yılına kadar bir faaliyet  göstermez.

 

Bu tarihde Vezir Hanı’nda yer tutulur fakat çok önemli faaliyet yine olmaz.

 

Daha sonra…

Ömer Taşçıoğlu,

Besçelioğlu Ahmet,

Uşakîzâde Osman,

Çalıkoğlu Ahmet,

Kazancıoğlu Vasil,

Kuyumcuoğlu Onnik,

Camcıoğlu Hacı Karabet yönetime geçer.

 

Ancak…

1914’de bunlardan Kuyumcuoğlu Onnik ve Camcıoğlu Hacı Karabet’in Ermeni isyanına katılıp yardım ve yataklık ettikleri tesbit edilerek idam edilmeleri üzerine Talaslı Nafiz Ağa’nın başkanlığında yeni yönetim heyeti oluşturulur.

 

Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası olarak 1966 yılında ikiye ayrılır.

 

Bu tarihte Ticaret Odası başına Mustafa Özçilingir geçer ve 1987 yılına kadar bu görevi sürdürür.

 

YIL  1900/1901

•Hunat Camii’ne 1900 yılında Sultan Abdülhamid tarafından günümüzdeki minâresi yaptırılır.

 

YIL 1902

•Hacı Kılıç Camii’ne yine Sultan Abdülhamid tarafındandan gümümüzdeki minâresi  yaptırılır.

 

YIL  1903

•Kayseri Lisesi günümüzdeki binasına taşınır.

 

Lala Paşa mahallesindeki 

Küçük Hasan Paşa’ya ait konak kendisinin  1683 yılında vefat etmesi ve çocuğunun da olmamasıyla devlet hazinesine geçer.

İleride buraya Kara Mehmet Ağazâde Burhan Efendi’nin evi yapılır.

 

İşte…

Bu konağın bahçesine 1886 yılında lise binasının temeli atılır.

Bir müddet tek katlı olarak kalır.

 

Daha sonra…

Sultan Abdülhamid tarafından ikinci kat yaptırılır.

 

İkinci katın yapımı sırasında karşısındaki kilisenin görüntüsü kapanıyor diye Kilise tarafından şikayet ile inşaat durdurulmuş…

 

Ancak…

1903 yılında tekrar tamamlanıp Kayseri Lisesi buraya taşınarak eğitime başlamıştır.

 

YIL 1906

•Kayseri Saat Kulesi Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılır.

 

Saat ilk yapıldığında…

Her birinci çeyrekte bir, yarım saatte iki, üçüncü çeyrekte üç, 

saat başlarında dört defa çalar ve saat kaç ise dörte ilave ederdi.

 

YIL 1908

•Yıllarca belediye başkanlığı yapan ve çok da yaşlı olan Şeyh İbrahim Efendi’nin  yerine Sultan Abdülhamid tarafından Feyzullah Efendi göreve tayin edilir.

 

Feyzullah Efendi görevi devir almak için taraftarlarıyla birlikte belediye binasına gelir.

 

Ancak…

Eski başkan biraz da ihtiyarlığın verdiği inatla bir türlü koltuğu bırakmaz.

 

Uzun uğraşlar sonucu ikna olmayınca…

Feyzullah Efendi taraftarları,

eski ve yaşlı başkan Şeyh İbrahim Efendi’yi koltuğu ile beraber tuttukları gibi belediyenin kapısının önüne koyarlar.

Böylece devir teslim gerçekleşir. ?

 

 

YIL 1909

•Bu tarihte belediye reislerinin seçimle iş başına gelebilecekleri kararı alınınca, o dönemde seçmen listesi de olmayınca Hükümet Meydanı’na konulan sandığa gelip geçenlerin attıkları oyla ilk belediye başkanı olarak İmamzade Mehmet Bey seçilir.

 

Yani…

seçimle göreve gelen ilk belediye başkanı olur.

 

•Gültepe Parkı’nın yapımı bu yıl başlar ve 1910 yılında tamamlanır. 

 

YIL 1910

•Kayseri’de ilk Matbaa kurulur ve  Erciyes Gazetesi yayın hayatına başlar.

 

•Osmanlı Bankası Kayseri  şubesi açılır.Yurt genelinde açılan 30 şubeden biridir.

 

•Bu yıl ”Memleket Hastanesi” yapımı başlar.

Hastane Kayseri Arkeoloji müzesi  güneyine iki katlı çok güzel taş bina olarak yapılır.(Günümüzde Acıbadem Hastanesi kullanıyor).

 

1910 yılında Kayseri’de çıkarılan ilk Türk Gazetesinin imtiyaz sahibi olan Turanlı Yunus Bekir,

hastanenin yapımına katkı için kampanya ile halktan yardım toplar.

Halk da büyük bir özveri ile kampanyaya karşılık verir.

 

Hastane 14 Ekim 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açılır.

 

YIL 1911

•İlk ticari Türk şirketi kurulur.

O dönem manifaturacılık 

Ermeni ve Rumlar elindeydi.

 

1911 yılı başlarında Nalbandzâde Süleyman Ağa başkanlığında Yedekçizâde’ler ve Uşakîzâde Osman Bey akşamları evlerde toplanarak bir nizamnâme hazırlarlar.

 

25 Ocak 1911 tarihinde bir çok Kayserili’nin  hissedar olduğu 

“İslam Suhulet Şirketi” kurulur ve Erciyes Gazetesi’nde kuruluşun yayınlanması ile faaliyete geçer.

 

•Bünyan, daha önceki ismi ile

(Sultan Abdülhamid’e izafen) 

Bünyan-ı Hamidiye olarak Kayseri’ye bağlanır.

 

Cumhuriyet döneminde ise Hamidiye kısmı atılır günümüzde anıldığı şekli ile Bünyan olur.

 

•Kızılay Kayseri Şubesi faaliyete geçer.

 

•Bu yıl yapılan imar düzenlemeleri ile İstanbul ve Sivas caddeleri  açılır.

 

YIL 1912

•140 Bin kişilik Bulgar Ordusu’nun Çatalca’ya kadar geldiği günlerde İstanbul’un atmosferinin insanları gevşettiği ve belli bir konuya odaklanmaya izin vermediği gerekçesi ile Osmanlı Devleti’nin başkentinin Kayseri olması gündeme gelir.

 

•Kayseri’ye ilk kütüphane açılır.

26 sene hizmetten sonra 1938’de Kayseri İl Halk Kütüphanesi’ne devrolur.

 

•Dünyaca meşhur ön tarafı at, arka tarafı balık olan 

“Poseidon Heykeli” bir Ermeni defineci tarafından bulunur.

 

Poseidon,Yunan mitolojisinde deniz ve akarsular tanrısıdır.

 

YIL 1914

•Ahmet Nazif Efendi vefat eder.

Kendisi Kayseri tarihi, coğrafyası, ünlü kişileri,eski eserler hakkında çok önemli eserler vermiş önemli bir bilim insanıdır.

 

(Bir kaç ay önce bir kitap severin kapısının önünden geçen eskicinin arabasındaki bir kitap dikkatini çeker. Bu dikkat sonucu bulunan kitap, Ahmed Nazif’in 

“Sis Seyahatnâmesi”dir.

 

Böylece  bir önmeli eseri daha gün yüzüne çıkmıştır.

 

Ahmed Nazif’in mezarı Seyyid Burhaneddin Türbesi  bahçesinde olup türbenin doğusundadır.

 

•Bu yıl Kayseri Belediyesi’nce 

ilk kamyon alma talebi, İçişleri Bakanlığı’na bildirilir.

 

Belediye müstahdemlerinden Halil Çavuş da şoförlük eğitimi alması için Dersaadet Polis Mektebi’ne gönderilir.

(Ancak…

1919 yılında Sivas Kongresi’nden Ankara’ya dönmek üzere Kayseri’den geçen Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ait araç şehir yakınlarında kara saplanır.

 

Yardım için şehirde bululunan tek ağır vasıta olan Talas Amerikan Koleji’ne ait kamyonun rica minnet istenmesi, belediyenin kamyon talebinin hala karşılanmadığını göstermektedir.)

 

YIL 1915

•Kale hendeklerinin bir kısmının doldurulması kararı alınır.

 

•Kale hendeklerinin kapatılmasıyla Kale’nin meydana bakan tarafına “Şule” parkı adında güzel bir  park yapılır.

 

Parkın içine de Sultan Abdülaziz’in oğlu Yüzbaşı Cemalettin Efendi adına “Şehzâde Çeşmesi” yaptırılır.

(Ancak ileride Kayseri Valisi Nazmi Toker’in Meydan’da Osmanlı yapısı olmayacak şeklinde düşünceleri üzerine bir gecede bu çeşme kaldırılacaktır.

Şehzâde çeşmesi,günümüzde Kurşunlu Camii bahçesi içinde şadırvan olarak kullanılan çeşmedir.)

 

YIL 1916

•Yeni iktidarda bulunan İttihat ve Terakkî Fırkası’nın teşvikiyle 

11 Temmuz 1906 yılında ilk A.Ş.; Kayseri İktisat Anonim Şirketi  (Kayseri İktisat Bankası) kurulur.

 

•Bu tarihte Kayseri Kalesi içerisinde halkına da “Kaleliler” denilen bir mahalle mevcut idi.

 

Mahalle halkı tehcir sırasında boşalan Ermenilere ait evlere geçirilip,Kale içi resmi dairelere ve hapishâne olarak tahsis edilir.

 

YIL 1919

•18 Aralık 1919 Perşembe günü karlı bir havada, Sivas'tan hareket  eden Mustafa Kemal ve arkadaşları 19 Aralık 1919 Cuma günü akşamı Kayseri'ye gelmişlerdir. Kayserililer Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarını coşkulu bir şekilde karşılamışlardır.

Ertesi gün, 20 Aralık 1919 cumartesi sabahından itibaren Mustafa Kemal Paşa, belediyeyi  ziyaret etmiş, Kayseri Halkı ile ve bilhassa din adamlarıyla Raşid Efendi Kütüphanesi'nde toplantı yapmıştır. 

Bu toplantıda; ilim adamları ile esnaf ve tüccardan ileri gelenler bulunmuştur.

Toplantıya katılanlara  Mustafa Kemal Paşa memleketin içine düştüğü bu kötü durumdan ancak, birlik ve beraberlik içerisinde, milletçe kurtulunacağını söylemiş ve onlardan yardımlarını istemiştir. 

 

Toplantıda bulunlar ise gerekeni yapacaklarını ve kendilerini destekleyeceklerini Atatürk’e bildirmişlerdir.

 

YIL 1921

•Millî Mücadele döneminde Yunan Ordusu Polatlı’ya kadar dayanınca, bakanlar kurulu başkenti Kayseri’ye taşıma kararı alır...

Kayseri Lisesi içi Meclis Binası olacak şekilde düzenlenir.

 

Sakarya Zaferi neticesinde bu karardan vazgeçilir.

(Kayseri Lisesi, öğrencileri  Sakarya Meydan Muharebesi’ne katıldıkları için bu dönem mezun veremez.)

 

•Aynı hassasiyetlerle Ankara’da bulunan T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Kayseri’ye taşınarak Temmuz 1922 ye kadar faaliyetini Kayseri’de, Maarif Han’da sürdürür.

 

•Nisarîzâde Mustafa Efendi, ortağı kimyager Necmettin Bey ile Düvenönü’nde ilk ispirto imalatını gerçekleştirirler.

 

•T.B.M.M. ‘nin aldığı kararla bu tarihte Kayseri’de İstiklâl Mahkemesi kurulur.

 

YIL 1922

•Kayseri’de ilk sinema filmi oynatılır.

Mühendis Süreyya Bey tarafınadan, muhtemelen Millet Caddesi ile Kazancılar’a giden caddenin köşesindeki eski İş Bankası’nın bulunduğu yerde “Bebekli Kilise” denilen metruk bir Ermeni Kilisesi vardı.

Bu kilisenin avlusuna beyaz perde çekilir,kanepeler konulur ve ilk sinema fimi oynatılır.

Bu ilk film Şarlo’ya ait sessiz bir filmdir.

 

YIL 1923

•İsiklâl Savaşı kazanılıp II.T.B.M.M. açılır.

 

Mecliste Kayseri’den millevekili olarak beş kişi vardır.

Bunlardan biri de Nuh Naci Yazgan’dır.

 

•1903/1904 yıllarında idâdî,

1915 de Sultanî olarak faaliyet gösteren  okul ,1923 tarihinden  itibaren “Kayseri Lisesi” adını alır.

 

•Cumhuriyet Halk Fırkası  bu yıl Kayseri’de faaliyete geçer.

 

YIL 1924

•Türk Ocağı Kayseri Şubesi faaliyete bu yıl içinde açılır.

 

YIL 1925

•Türk Hava Kurumu Kayseri Şubesi açılır.

 

•Kayseri’ye ilk elektrik gelir.

Belediye başkanı İbrahim Safa Bey tarafından Kiçikapı’daki bir depoya konulan motorla yakın çevreye elektrik verilmeye başlanır.

 

YIL 1926

•Türkiye’nin ilk uçak fabrikası  “Kayseri Tayyare Fabrikası”  adı ile kurulur.

Kuruluşunun ardından çok kısa süre içinde 212 adet uçak üretilir.

İlk uçaklardan biri İran Şâhı’na hediye olarak verilir.

 

Ancak…

Deneme sürüşü için henüz uygun bir pist olmadığından kanatları sökülen uçak Kayseri caddelerinde geçirilerek, Çorakçılar Mevkii’ne götürülür.

Kanatlar yeniden monte edilir ve uçuş denemesi yapılır.

 

•Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. kurulur.

 

•İtfaiye teşkilatı kurulur.

 

YIL 1927

•Tren gar  binası hizmete girer.

Aynı yıl Ankara-Kayseri tren hattı hizmete açılır.

 

•Kayseri’de ilk futbol faaliyetleri başlar.Kayseri Lisesi takımı ile Zincidere Köy Muallim Mektebi takımları arasında 

“Çiftoğlu Çayırı”nda,

”Alikişoğlu Çayırı”nda 

(Sümer Bez Fabrikası yeri),

Namazgâh’ta 

(şimdiki D.D.Y.lojmanları ile Örnek Evler arasında) çok iddialı maçlar yapılır.

 

•Bünyan Yünlü Mensucat Fabrikası bu yıl faaliyete geçer.

1934 yılında fabrika Sümerbank’a devrolur.

 

YIL 1928

•Mustafa Kemal Atatürk üçüncü defa; 20 Eylül 1928 de başvekil İsmet Paşa ile birlikte Kayseri’ye gelirler.

 

Yeni Türk Alfabesi üzerinde görüşmeler yapılır. Belediye bahçesine karatahta koydurarak, Kayserililer ile yeni yazı üzerinde görüşmeler yapmıştır. 

 

Meydanda halkı imtihan eder ve Yeni yazıyı on günde öğrendiğini söyleyen bir Kayserili vatandaşı göstererek: "Bak İsmet, on günde öğrenmiş" diyerek takdir etmiştir.

 

•Gazi’nin bu gelişine atfen yapımı henüz tamamlanan  Numune/Çorakçılar İlkokulu’nun adı,  “Gazi Paşa İlkokulu” olarak değiştirilir. 

 

YIL 1929

•İstasyon caddesi bu yıl açılır.

 

•Kurşunlu Camii külliyesi içinde bulunan, caminin kuzey tarafında bulunan “Paşa Hamamı” yol çalışmaları nedeniyle belediye tarafından yıkılıp yok edilir!

 

Hamam yapısı o kadar sağlamdır ki ancak dinamit kullanılarak yıkılır!

 

•İlk şoför ehliyeti bu yıl verilir.

Belediyece oluşturulan ekip tarafından yapılan imtihanla ilk ehliyet Talaslı “Gayretli” lakaplı Mehmet Ağa’ya verilir. 

 

Kendisi şoförlüğü Batum’da askerliği sırasında öğrenmiştir.

 

YIL 1931

•”İlk parke yol“…

Belediye başkanı Necmeddin Feyzioğlu döneminde, 

Hükümet Meydanı’ndan Kapalı Çarşı’ya kadar olan 150 mt lik yol parke taş döşenerek yapılır.

 

YIL 1935

•1 Mart 1935 seçimlerinde Ferruha Güpgüp Hanım, ilk kadın milletvekili olarak meclise girer.

 

•Kayseri Sümer Pamuklu Mensucat Fabrikası kurulur.​

 

YIL 1936

•Sümer stadı şehrin tek stadı olarak faaliyete geçer.

 

•Kurşunlu Camii  parkı yapılır.

 

•Bankalar Caddesi açılır.

 

YIL 1938

•Kayak sporunun ilk gelişimi Kayseri Eczanesi sahibi Hazım Gönen ve Kayseri Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Ötügen’in girişimleri ile başlar.

 

Her şey Bölge Ambarı’nda tesadüfen buldukları iki kayakla başlar ve “Selçuk Spor Kayak Kulübü” kurmaya kadar gider.

 

•Kayserili tüccarlar ilk defa İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılırlar.

 

•İlk ihracat bu yıl içinde Berlin’e yapılır. Hazırlanan 30 ton yonca tohumlarının vagonlara yüklenip törenle gönderilmesiyle ilk ihracat gerçekleşir.

 

YIL 1939

•Kız Enstitüsü  öğrenime başlar.

 

•Kayseri -Tekir-Develi karayolu açılır.

 

•Hükümet binası yapılır.

 

•Dikimevi  faaliyete geçer.

 

•PTT  binası yapılır.

 

YIL 1940

•Bisikletlere ehliyet uygulaması başlar.

 

•Taş dövüşü yasaklanır.

Kayseri’de mahalleler arasında yapılan taş dövüşleri tehlikeli olduğu için Vilayet makamınca yasaklanır.

 

Geleneksel  taş dövüşü yapan mahalleler; 

Çorakçılar-Gülük,

Çorakçılar-Çifteönü,

Çandır-Çaparlar,

Hacıkılıç-Cürcürler,

Kıranardı-Hisarcık,

Hisarcık-Şehir.?

 

YIL 1949

•Nuh Naci Yazgan Verem Hastanesi hizmete girer.

 

•Merkez cezaevi açılır.

 

•Kale içi pazaryeri yapılır.

 

YIL 1950-1954

•Eski Sanayi  kurulur.

 

•Şehir Mezarlığı kurulur. 

 

•İlk otomatik telefon santrali kurulur.

 

•Birlik Mensucat Fabrikası açılır.

 

•Belediye İşhanı yapılır. (Bugünkü Durmaz İşmerkezi’nin olduğu yer)

 

•”İlk asfalt yol” uygulaması Cumhuriyet Meydanı’ndan başlamış İstasyon Caddesi’ne doğru ilerlemiş Vali Konağı’ndan sonra Hacı Kılıç Camii önünde son bulmuştur.

 

•İşçi Kredi Bankası kurulur.

 

•Şehirde sinekle mücadele için Belediye sinek satın almaya başlar.(Kilosu 30 Tl. )?

 

YIL 1955

•Kayseri Şeker Fabrikası kurulur.

 

YIL  1957

•Eski çevre yolu açılır.

 

•Sivas Caddesi açılır.

 

YIL 1959

•Havuzlu Han açılır.

 

YIL 1963

•Kapalı spor salonu açılır. 

(Günümüzde yok edilerek AVM yapılmıştır.)

 

•S.S.K. Hastanesi açılır.

 

YIL 1964

•Eski Kayseri  Atatürk Stadı açılır. (Günümüzde yok edilerek AVM yapılmıştır.)

...

 

Biz Kayserililer çok uyanığız ya...

Şehrin göbeğindeki en büyük ve en değerli  eski stad arazisini yeni bir stad yapmak uğruna sattık.

 

Bizden sonra tüm şehirlerde 

yeni stadların yapımını devlet üstlendi !

 

Olan Kayserililer’in en kıymetli arazisine oldu.

 

Yerine de…

Hollandalılar AVM yaptı.

 

Bu AVM için her ay Kayserili’nin cebinden çıkan en az 1 Milyon Euro kira bedelinin Hollanda’ya gitmesi de işin cabası !!!

 

 

Kalın sağlıcakla.

..................................................…….

Mustafa Cingil

19/09/2021

Pazar

 

TARİH PAZARI” sayfam;

 

#tarihpazari

 

https://www.facebook.com/tarihpazari

..................................................…….

Kaynakça;

 

GENİŞ KAYSERİ TARİHİ CİLT 2

(Halit Erkiletlioğlu)

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları